Folkmord del 2.htm

Innehållsförteckning

pdf htm
Folkmord del 1 Folkmord del 1
Folkmord del 1, Not 1 Folkmord del 1, Not 1
Folkmord del 1, Not 2 Folkmord del 1, Not 2
Folkmord del 2 Folkmord del 2

Inledning

Jag har blivit uppmärksammad på att bokstäverna hos vissa blir helt knasiga och därför lägger jag med en innehållsförteckning med pdf-filer och html-filer.

Denna gång tänkte jag berätta om folkmordet på donkosackerna men jag måste börja i en helt annan ända

Ryska revolutionen/Judisk statskupp

Ett par månader efter jag fyllt 65 köpte jag boken Revolution from above av Kerry Bolton och den la många av mina förvirrade pusselbitar på plats. Jag hade tidigare förstått varför kommunistiska länder inte fungerar - den demokratiska centralismen. Via boken ovan lärde jag mig följande elementa - först har vi en rysk revolution (understödd av juden Schiff) och sedan en judisk statskupp (understöd av juden Schiff). Schiff var en elev till Rothschild.

Resultatet blir en rysk regering om 19 personer varav 12 är judar. I alla departement blir det sedan procentuellt än fler judar. Den hemliga polisen Tjekan bestod av 34 chefskommissarier varav 31 var judar. Kan man på ett bättre sätt beskriva en etnisk diktatur? Dessa judar organiserade och genomförde ett enormt antal mord i olika provinser.

Bara i gamla Sovjet avrättades åtminstone 60 miljoner människor. För att förstå hur monstruöst vidrigt detta är räknar vi ut hur lång tid det skulle ta att kremera 60 miljoner människor. Först tar vi reda på hur lång tid det tar att kremera en människa i en modern krematorieugn (70-90 minuter). Jag väljer den övre gränsen eftersom siffrorna gäller moderna ugnar och historiskt var krematoriugnar inte lika effektiva.

Sen utgår jag från en superugn som aldig behöver stängas av utan kan arbete kontinuerligt tills 60 miljoner människor har blivit aska. Det blir 60 miljoner gånger 90 minuter dvs 60000000 * 90 = 5400000000 minuter. Hmm - lite för stor siffra för att man skall förstå. Räkna därför om den till år, ty vi har alla en känsla för hur långt ett år är. Vi delar därför med 60 och sedan med 24 för att slutligen dela med 365 (strunta i skottår). Med andra ord delar vi med 60 * 24 * 365 = 525600 och erhåller då att ugnen måste arbeta i 5400000000 / 525600 = 10274 år! I skrivande stund har vi anno 2016.

Kosackerna

Nu skall vi titta lite på folkmordet på kosackerna (kosack betyder "fri man"). I början av 1900-talet fanns det mer än 1.5 miljoner donkosacker, någonstans flimrade siffran 2.5 miljoner förbi. För att göra det enklare så hävdas även att det fanns 4.5 miljoner miljoner kosacker mellan floden Don och floden Ussuri år 1914. Av detta framgår klart att kosackerna utgjorde ingen enhetlig geografisk nation utan ett etniskt folk med en egen livsstil.

Av donkosackerna återstod 2010 mindre än 150000.

Dessa kosacker är välkända som försvarare av Tsaren och hörande till de vita - de rödas motståndare. Därför utfärdade Lenin en order om deras tillintegörande 1919. Om detta kan man också läsa här.

Kosackerna var inte ett nomandiserande folk utan bofasta, bönder, men splittrade på flera områden (lite som judarna dock utan att vara parasitära). De hade det gemensamt att man föddes och uppfostrades som kosack det vill säga man hade en gemensam kultur. Man kunde ej bli kosack.

Med andra ord så uppfyller kosackerna kriterierna för ett folk. Detta till skillnad från kulakerna som var självägande bönder men ej ett specifikt folk - om man nu inte skall betrakta driftiga människor som ett folk. Kulakerna hamnar därför utanför denna artikel. De ingår däremot som en del av folkmordet på den vita rasen men till detta senare folkmord skall också ingå alla större krig i Europa och mycket annat.

Om kosacker, på svenska, kan man läsa på Kosacker men det är en blek sammanfattning av den engelska artikeln Cossacks.

Jag tror att Shane O'Rourke med sina publikationer The Cossacks, Manchester University Press, 2007. Warriors and Peasants: The Don Cossacks in Late Imperial Russia, Macmillan, 1999/2000 och mängder av artiklar kan anses som varande kunnig i området. Så för den som vill fördjupa sig rekommenderas dessa.

Till sist kan jag bara inte låta bli att fästa uppmärksamheten på ett citat från Cossacks avdelning Family life

"In theory men build the home and provide an income; the women take care of the family and provide for the children and household."

på svenska blir det väl något i stil med

"I teorin bygger männen huset och sköter försörjningen. Kvinnorna tar hand om familjen och sköter barn och hushåll."

Detta skall jämföras med ideerna hos fjolliga svenska män och tramsiga svenska kvinnor. Jag återkommer till denna fråga i serien om IQ.

Här har vi en text om hur kosackkvinnor tänker: Pussy Riot. Sista filmen lär dock vara ett påhitt för att få uppmärksamhet.

Ytterligare källor

http://www.encyclopedia.com/article-1G2-3434600085/cossacks.html

https://www.york.ac.uk/news-and-events/news/2003/cossacks/

https://www.opendemocracy.net/od-russia/svetlana-bolotnikova/for-don-cossacks-russia-s-civil-war-is-not-yet-over

http://assumptionarticles.homestead.com/files/LIENTZhtml.htm

https://www.york.ac.uk/news-and-events/news/2003/cossacks/

Korrespondens

Det har blivit en del korrespondens och flera har även rekommenderat tidskriften DSM (Debatt Sanningsökande Mediakritik, 265 kronor helår) som dels finns på nätet och dels på papper.