Folkmord del 4.htm

Innehållsförteckning

pdf htm
Folkmord del 1 Folkmord del 1
Folkmord del 1, Not 1 Folkmord del 1, Not 1
Folkmord del 1, Not 2 Folkmord del 1, Not 2
Folkmord del 2 Folkmord del 2
Folkmord del 3 Folkmord del 3
Folkmord del 4 Folkmord del 4

Inledning

Nu skall jag kommentera folkmordet på judarna under andra världskriget.

Antal döda i tyska arbetsläger


redcrosstotaldeaths.jpg
Således Röda Korsets uppskattning: ca 271301 individer Källa.

Sedan denna artikels publicering har följande ny information inkommit. Här får vi mer exakta siffror från ryska mikrofilmer vad gäller Auschwitz, daterade från 1935-1945. Dessa siffror behandlar två grupper: judar och icke-judar. För dessa grupper finner vi:

Döda Tyfus
judar 58240
Icke-judar 45189
Avrättade
judar 117
polacker 1485
ryssar 19
tjecker 5
zigenare 20

Källa: Officiella tyska noteringar.

Apropå ingenting: länken jimstonefreelance.com är faktiskt intressant där får ni kommentarer om den falska flaggan Nice.

Nu när jag ändock avviker: en artikel om Brexit av Andrew Joyce från bloggen motgift.nu.