SKB-Motion2015-192123.htm
Från:

Mikael Möller

SKB

Föreningsstämman 2015

den 24 januari 2015

Lägenhetstemperaturen

Socialstyrelsen rekommender följande temperaturnivåer i hyresbostäder:

18°C

lägsta temperatur för "normalhyresgäster"

20°C

lägsta temperatur som kan krävas av gruppen äldre och sjuka hyresgäster

20-23°C

rekommenderad temperatur för "normalhyresgäster"

22-24°C

rekommenderad temperatur för äldre och sjuka hyresgäster

Föreslår att fullmäktige beslutar

att boende medlem själv skall kunna välja mellan 19-, 21 och 23+ grader celsius inomhustemperatur.