SKB-Motion2015Avtal.htm
Från:

Mikael Möller

SKB

Föreningsstämman 2015

den 24 januari 2015

Avtal

Avtal är till för att vara överens om vad man är överens om.

Följande undertecknade avtal med SKB föreligger: AvtalBadrumSKB. Med punkt 1) har man ej lyckats. Punkt 5) genomfördes efter hot om rättsliga åtgärder. Punkt 6) undermåligt utförd - se bilder. Ingenstans i detta avtal står att åverkan skall ske på köksdörr.

Följande självklara kontraktsförslag undertecknades ej: 22 december 2014. Dock har de flesta punkterna avklarats efter mycket förhandling. Punkt 5) har jag själv korrigerat. Punkt 8) fortfarande ej utförd. Punkt 11 ej helt klar. Punkt 12) utfördes ej (såvitt jag vet i ingen lägenhet). Är någon av punkterna oskälig?

Jag yrkar på

att SKBs projektledare avskedas för obstruktion.

att alla boende ersätts för elektrikerkostnader vad gäller uppsättning av taklampor.