SKB-Motion2015HyrAga.htm
Från:

Mikael Möller

SKB

Föreningsstämman 2015

den 24 januari 2015

Boendes inflytand över sin bostad

Med hänvisning till tidigare ekonomiska motioner yrkas

att ett ekonomiskt system som gynnar alla medlemmar införs.

att de boende bestämmer över sin bostad såsom bostadsrättsinnehavare bestämmer över sin.