SKB-Motion2015Hyran.htm
Från:

Mikael Möller

SKB

Föreningsstämman 2015

den 24 januari 2015

Hyrans storlek

Med hänvisning till tidigare motioner i ämnet yrkas

att hyran återställs till 2003 års nivå.

att all irrelevant jämförelse med andra företags hyror och läge omedelbart upphör.