SKB-Motion2015Pension.htm
Från:

Mikael Möller

SKB

Föreningsstämman 2015

den 31 januari 2015

Pension

En kooperation ser till medlemmens hela ekonomi - men koncentrerar sig på en del. I medlemmens ekonomi ingår inkomster som pension. Svenskarnas pensionsfonder har bestulits av staten och pengarna skall betalas tillbaka till svenskarna.

Hemställer

att SKB's fullmäktige uttalar som sin egen åsikt att pensionsfonderna återställs till sitt fulla värde enlig angivet kalkylark: http://skb.syntes.be/AP-fondenTotal561-2013.xls

Siffrorna uppdateras till 2014 när siffrorna har publicerats