SKB-Motion2015Skuld.htm
Från:

Mikael Möller

SKB

Föreningsstämman 2015

den 24 januari 2015

Skulder

På stämman 2014 tog jag upp den ökade skuldsättningen av SKB och som vanligt svarade styrelsen goddag yxskaft. Den saknar nämligen både ekonomisk och politisk insikt. Hårt sagt - men vänligt. Alternativet vore att de medvetet stjäl från medlemmarna.

Vad jag kritiserar är styrelsens och administrationens förstärkande av lånekarusellen som endast är till för att gynna Pengaväxlarna. En Pengaväxlare definieras av en individ/institution som växlar en liten hög pengar mot en stor hög pengar. De största av dessa är kahazar-judarna (ashkenazi) Rothshilds. Styrelsen och administrationen har valt att gå i deras ledband och inte i medlemmarnas - som jag förespråkar.

Som en introduktion till Pengaväxlarnas affärside hänvisar jag till följande 5 filmer

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=60syRrYTiC8

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HB6ZxcVVVq8

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=CBXvoL9HiSo

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_Q-dIAnovOI

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ePE9HCFMhHs

Förelår att fullmäktige beslutar

att extern skuldsättning av medlemmarna starkt begränsas, helst uteblir.

att stölderna av de boendes pengar skall upphöra.