SKB-Motion2016-StambytetKampementsgatan.htm
Från:

Mikael Möller

SKB

Föreningsstämman 2016

den 24 januari 2016

Stambytet och dess konsekvenser

Stambytet och bytet av balkongfönster på Kampementsbacken blev för oss boende vidrigt. Jag skriver vidrigt ty effekten av detta stambyte blev

  1. Minst tre av mina grannar dog på grund av den tortyr vi alla utsattes för. Speciellt de som inte hade ett arbete eller lantställe att åka till.

  2. Alla lägenheter skadades och SKB har vägrat återställa dem i skick som förr.

  3. Själv har jag tvingats gå till hyresnämnd för att få rättelse. Kostnaden för alla dessa domstolsförhandlingar som SKBs administration driver mot medlemmarna är enorm.

Hyresnämnden är ett kapitel för sig. Där sitter jag ensam och har emot mig ett hyresråd Eva Reldén, en projektansvarig Johan Jarding och en advokat Jan Bergman. Hyresrådet är arrogant nedlåtande och bekostas av mig via skatten. Jarding och Bergman bekostas av mig via hyran. Jag är ensam utan gevär.

Det är så SKBs administration behandlar dem som betalar deras allt för höga löner. Det har hitills varit två möten och det skall bli ett tredje. Och vad sen? Så slösar SKB med våra pengar och våra liv.

Om vi nu hade infört det ekonomiska system jag föreslagit hade inget av detta kunnat ske ty man kan inte förbigå ägare.

Det har börjat röra på sig och det förekommer många spontana sammankomster ty allt fler börjar upptäcka att SKB har kapats av individer som inte vill oss väl. Till er vill jag bara säga: Läs igenom mina motioner om Egna hem på höjden (2008) och HyrÄga (19/2013) och fundera på vilka verktyg de ger er för att återställa SKB till sitt ursprung - anpassat till dagens samhälle. Båda motionerna skall finnas med i motionshäftet.

Vad SKBs administration gör är som samhället i övrigt gör: jagar gamla och vållar deras död, jagar fattiga och är allmänt arroganta och nedlåtande. Var finns moralen, var finns etiken i denna 100 åriga ekonomiska förening?

Yrkar

att de som ansvarat för stambytet på Kampementet avskedas

att byggbolaget M3Bygg aldrig mer används

att konsulten EBAB aldrig mer används

att se till att osymmetrier mellan medlem och tjänstemän ej uppstår till medlemmens nackdel

att, av SKB, anställda arbetar för medlemmarnas bästa

att arbetena kontrolleras så att medlemmarna är nöjda och de ej utförts till nackdel för medlemmarna. Utföraren åläggs att rätta till fel på egen bekostnad.